Garage

BRF

Ravalen


Garage

Föreningen har 62 garageplatser och 6 utomhusparkeringar. För att parkera på dessa krävs att parkeringshyran är betald, samt att parkeringstillstånd är utfärdat och placerat enligt anvisning.


Hyra en parkeringsplats

För att kontrollera vilka platser som är tillgängliga ta kontakt med Frubo på info@frubo.se.


När du erhållit svar kan du ladda ner filen ”Ansökan Garage/Parkering” nedan och fylla i dina uppgifter. Sänd ansökan tillsammans med dina önskemål om plats till info@frubo.se. Samma ansökan gäller för garage som för utomhusparkering.


Handläggningstiden är upp till tio arbetsdagar. Du behöver alltså vara i god tid om du vill ha garageplats. När kontraktet är godkänt erhålls det parkeringstillstånd som krävs för att få parkera.


Kontraktets löptid är tills vidare, med 3 månaders uppsägningstid. Vid försäljning av bostadsrätt gäller 1 månads uppsägningstid.


Q-Park svarar för kontroll av parkeringstillstånd. Om giltigt tillstånd inte används kommer böter att erhållas. Det är upp till varje hyresgäst att kontrollera att giltigt tillstånd är väl synligt.


Pris

Uthyrning sker per kalendermånad och ersättning utgår enligt följande:


  • Garageplats (inomhus): 1000 SEK de första tre månaderna, därefter 690 SEK/månad.
  • Utomhusparkeringar: 690 SEK/månad.
  • Byte av garageplats: 500 SEK engångsavgift.
  • Ersättning av borttappat parkeringstillstånd: 300 SEK administrativ avgift.


Fjärrkontroll

Boende som önskar köpa fjärrkontroll till garaget kan köpa sådan till ett pris om 550 SEK. Fjärrkontrollen är en förbrukningsvara som inte kan återlämnas vid uppsägning av garageplatsen.


Om du önskar köpa fjärrkontroll kan du ange detta i ansökan om uthyrning av garage, alternativt fyll i formuläret här.

Bostadsrättsföreningen Ravalen 2010-2018