Kontakt

BRF

Ravalen

 

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen, teknisk förvaltning och fastighetsskötsel och till ekonomisk förvaltning.

 

 

Felanmälan

Gå till Serviceanmälan.

 

 

Styrelsen

Kontakta styrelsen via e-post:

styrelsen@brfravalen.se

 

Föreningens adress:

Styrelsen / Brf Ravalen

Kista Alléväg 35

164 55 Kista

 

Bostadsrättsföreningen Ravalens styrelse utsedd på stämman 17 maj 2017:

 

Ordförande

Tobias Kvarnström

Kista Alléväg 33

 

Vice ordförande

Gabriel Persoglia

Skagafjordsgatan 13

 

Sekreterare

Liloz Kasem

Kista Alléväg 35

 

Ledamot - avflyttad

Patrick Hinnelund

Kista Alléväg 37

 

Suppleant

Iwona Kierebinski

Skagagfjordsgatan 13

 

Suppleant

Nasar Khan

Skagagfjordsgatan 13

 

Förtroendevald revisor

Maria Kilic

Kista Alléväg 33

 

Valberedning

Malin Schröder, sammankallande

Kista Alléväg 33

 

Vakant, ersättare

 

 

Teknisk förvaltning/fastighetsskötsel

Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel hanteras av Cemi. För felanmälan, se Serviceanmälan.

 

Nyckelkopiering

Då nycklarna till lägenhet och gemensamma utrymmen är kodade går det enbart att beställa kopior efter medgivande från styrelsen. För kopior på nycklar, skicka en begäran till styrelsen@brfravalen.se.

 

Byte av namnskyltar på brevlåda/tidningshållare

Anmäl ändringar av namnskyltar till styrelsen@brfravalen.se. Det är inte tillåtet att ändra dessa själv.

 

 

Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning hanteras av Frubo AB.

För frågor kring avier, bankgironummer, autogiroanmälan och dylikt.

 

Allmänna frågor:

Telefon: 013-37 40 80

E-post: info@frubo.se

 

Kontaktperson:

Pia Wallin

E-post: pia@frubo.se

 

Bostadsrättsföreningen Ravalen 2010-2016 - Senast uppdaterad 2016-04-10